19 Jul, 2024

EA328

Používané s: M611
Popis: Klipy EA328 umožňujú pripojiť 9 (8+1) klipov KL611 (SMD klip) k logickej sonde.
Potrebné doplnky: KL611