19 Jul, 2024

Problémovo orientované súpravy

Súpravy určené pre špecifické merania.

Táto súprava je určená na merania v oblasti energetiky. Je vybavená osciloskopickými sondami na meranie napätí do 2kV. Tieto umožňujú, spolu s galvanickým oddelením vstupných zosilňovačov a možnosťou bezpečnostného zemnenia mechaniky prístroja, bezpečné meranie tvaru sieťového napätia, jeho dlhodobé sledovanie, prípadne analýzu na obsah harmonických zložiek.

Vďaka unikátnym vlastnostiam osciloskopu M595, je táto súprava vhodná na meranie signálov s frekvenciou až 350 MHz, ktoré je možné vzorkovať rýchlosťou až 1GS/s v reálnom čase (50GS/s v prípade periodických dejov). Príslušenstvo je volené tak, aby sa merania mohli vykonávať ako so vstupnou impedanciou 10MOhm, tak aj cez 50 Ohmový koaxiálny kábel.

Pri použití vzorkovacieho režimu je možné nastaviť časovú základňu prístroja až na 125ps/d.

Univerzálna súprava je zostavená tak, aby bola použiteľná v čo najširšej oblasti meraní. Vďaka galvanicky oddelenej meracej časti je možné jednoducho eliminovať chyby spojené s niekoľkonásobným zemnením meracieho systému. Táto vlastnosť ju robí dobre použiteľnú pre merania v zložitých systémoch.

Príslušenstvo dovoľuje tak merania v laboratóriu, v teréne, ako i niektoré merania na energetických systémoch.

Táto súprava je vhodná na univerzálne použitie osciloskopu.