19 Jul, 2024

Súpravy

Súpravy prístrojov obsahujú prístroj, programové vybavenie a príslušenstvo typické pre aplikáciu. Súprava je uložená v pevnom plastovom kufríku.

Podradené kategórie

Problémovo orientované súpravy

Súpravy určené pre špecifické merania.

Zobraziť položky...

Typovo orientované súpravy

Súpravy s požadovaným typom meracieho prístroja vybavené typickým príslušenstvom
potrebným pre meranie.

Zobraziť položky...